Kontrola geometrie

K najviac namáhaným dielom na vozidlách patria jednoznačne časti náprav, tlmiče, disky a pneumatiky. Opotrebúvajú sa hlavne častými nárazmi do všade prítomných výmoľov ( hlavne po zime), na nekvalitných nespevnených cestách, alebo nárazmi do obrubníkov.hu 900

Dochádza nie len k ich postupnému poškodeniu, ale hlavne k zmene presného nastavenia geometrie kolies.

Nesprávne nastavenie geometrie je hlavnou príčinou nerovnomerného opotrebenia pneumatík z vonkajšej, alebo vnútornej strany. Vozidlo sa stáva menej ovládateľné a má tendenciu točiť doľava, alebo doprava. Dôležitým predpokladom správneho a presného nastavenie geometrie kolies je bezchybný stav závesov, tlmičov, čapov a ostatných častí riadenia

Výrobcovia áut doporučujú vykonať preventívnu kontrolu správneho nastavenie geometrie vždy po sezónnej výmene pneumatík. Na momentálne najnovšom type 3D geometrie  HUNTER Quick Checkhu01 Vám ju skontrolujeme rýchlo a spoľahlivo. Navyše, všetkým našim verným premio zákazníkom poskytujeme túto službu úple zadarmo.
Namerané hodnoty geometrie Vám odovzdáme v tlačenej podobe a po vzájomnej dohode pomôžeme odstrániť prípadné nedostatky.

Registrácia nového premio zákazníka možná TU

Pri kontrole geometrie kolies sa zameriavame na správne nastavenie dvoch základných parametrov :

 

  1. zbiehavosť kolies

Zbiehavosť kolies je rozdiel vzdialeností , meraný na prednom a zadnom okraji ráfika vo výške polomere kolies nad vozovkou . Správne nastavenie zbiehavosti výrazne ovplyvňuje jazdné vlastnosti a ovládateľnosť vozidla.

V prípade veľkej zbiehavosti je vozidlo v zákrutách nedotáčavé a

Pneumatiky sa nadmerne opotrebovávajú na vonkajšej strane behúňa .

Ak dôjde na vozidle k tak zvanému rozchádzaniu, kedy je vzdialenosť na prednom okraji ráfika vyššia ako na zadnom okraji , je vozidlo v zákrutách pretáčavý a behúň pneumatík sa nadmerne opotrebováva z vnútornej strany .

geometrie- zbiehavost

  1. odklon kolesa

Odklon kolesa je uhol , ktorý v smere jazdy zviera zvislá os kolesa od zvislej roviny . Pokiaľ je tento odklon od zvislej roviny príliš veľký , dochádza k nerovnomernému opotrebovaniu behúňa pneumatiky . V prípade veľkého kladného alebo záporného odklonu , dochádza k opotrebovaniu pneumatík a to na vnútornej alebo vonkajšej hrane behúňa vo forme opotrebovaného pásu .

Hodnoty nastavenia odklonu kolesa sú stanovené výrobcom tak , aby pri rôznych režimoch jazdy mali pneumatiky čo najväčšiu kontaktnú plochu s vozovkou .

geometrie- odklon kolies