Cenník služieb autoservis Cenníková Cenníková PREMIO zákazníci
Servisný úkon – autoservis  bez DPH  s DPH  bez DPH  s DPH
Geometria – meranie zbiehavosti, odklonu, záklonu oboch náprav 10,00 € 12,00 € 0,00 € 0,00 €
Zbiehavosť predná náprava – osobné vozidlá 26,04 € 31,25 € 20,83 € 25,00 €
Zbiehavosť zadná náprava – osobné vozidlá 26,04 € 31,25 € 20,83 € 25,00 €
Zbiehavosť predná a zadná náprava – osobné vozidlá 43,75 € 52,50 € 35,00 € 42,00 €
Zbiehavosť predná náprava – SUV,4×4 vozidlá 31,25 € 37,50 € 25,00 € 30,00 €
Zbiehavosť zadná náprava – SUV,4×4 vozidlá 31,25 € 37,50 € 25,00 € 30,00 €
Zbiehavosť predná a zadná náprava – SUV,4×4 vozidlá 56,25 € 67,50 € 45,00 € 54,00 €
Odklon prednej nápravy 5,21 € 6,25 € 4,17 € 5,00 €
Odklon zadnej nápravy 5,21 € 6,25 € 4,17 € 5,00 €
Záklon prednej nápravy 5,21 € 6,25 € 4,17 € 5,00 €
Záklon zadnej nápravy 5,21 € 6,25 € 4,17 € 5,00 €
Geometria – príplatok za zvýšenú pracnosť Nh Nh Nh Nh
Poznámky:
Servisné práce v tomto cenníku nezaradené, technicky náročné a obtiažne služby budú účtované normohodinou (Nh). Nh = 15€ ,
ktorá je účtovaná podľa trvania skutočne vykonanej práce v minutách.